ecdl

ordbehandling

kalkylering

mallar

tid

European Computer Driving Licence (ECDL)

moduler (aktuella för kursen, för oss):

M3. Ordbehandling (Apache OpenOffice)

M4. Kalkylering (Apache OpenOffice)

andra moduler för ECDL (obligatoriska för "körkort" cert/test):

M1. Allmän IT-kunskap (en del måste tas för kursen som helhet)

M2. Operativsystem och filhantering (t ex Windows 10, en del måste tas för kursen som helhet)

M5. Databaser/List- och registerhantering (t ex Access)

M6. Presentation (t ex PowerPoint)

M7. Information och kommunikation (t ex Edge och Outlook)

openOffice – Gemensamma funktioner - alla moduler:

Presentation. Starta OpenOffice-programmen. Programfönstret. Verktygsrader och paletter. Spara. Autoåterställa. Ladda på nytt. Öppna. Stänga. Skapa nytt. Skapa pdf-filer. Dokumentets egenskaper. Inställningar och säkerhet. HjälpfunktionenOrdbehandling i Writer (textbehandling). Textbehandling. Writer-fönstret. Automatisk hjälp

2. Skriva och skriva ut. Innan du börjar skriva. Skriva och ta bort. Ångra dig. Visa Icke utskrivbara tecken. Förhandsgranska. Skriva ut.

3. Redigering och språkkontroll. Flytta i dokumentet. Markera text. Språkkontroll. Flytta och kopiera text. Avstavning. Sök. Ersätt.

4. Formatera sida – sidlayout. Ändra marginaler. Orientering – liggande eller stående

5. Tecken och teckenformatering. Teckensnitt. Teckenformat. Infoga Specialtecken.

6. Styckeformatering. Formatera ett stycke. Justera text. Indrag från vänster. Indrag från höger. Indrag på första raden. Hängande indrag. Indrag med linjalen. Radavstånd. Avstånd över och under stycke. Numrerade listor och punktlistor. Inramning. Bakgrund. Anfanger. Kopiera format.

7. Tabbar.

8. Infoga bilder. Infoga bilder från fil. Infoga bilder från Galleri. Arbeta med bilder. Verktygsraderna Bild och Ram.

9. Tabellfunktionen. Infoga tabell. Skriva i tabell. Redigera tabell.

10. Långa dokument 1. Sidhuvud och sidfot. Tvingande sidbrytning – ny sida. Dokumentets egenskaper.

11. Dokumentmall och dokument. Standarddokument.

12. Infoga objekt och ramar. Ritobjekt. Övriga objekt.

13. Kontrollera och formatera.

14. Effektiva hjälpmedel. Autotext. Autokorrigering. Ordkomplettering. Infoga fältkommando. Direktmarkör.

15. Långa dokument 2. Fotnoter och slutnoter. Formatmallar. Disposition. Innehållsförteckning. Sakregister – index. Kapitelnumrering.

16. Mera om sidlayout. Spalter. Motstående sidor – sidformatmallar. Text i ram. KortkommandonKalkyl, diagram och listor i Calc. Introduktion. Att arbeta i Calc. Calc-fönstret. Inskrift. Flytta. Markera celler.

2. Skapa kalkyl. Formler. Ändra kolumnbredd.

3. Redigera och formatera. Markera ark. Infoga. Ta bort. Byt namn på Ark. Ändra radhöjd och kolumnbredd. Dölja och visa. Flytta och kopiera. Cellformat. Tal , datum och tid. Justering. Tecken. Kantlinjer. Bakgrund. Ta bort teckenformat. Hämta format. Sortera. Sök och ersätt. Stavningskontroll. Specialtecken och symboler.

4. Arbeta effektivt med kalkyler. Kopiera formler. Autofyll med mus. Fyll via menyn. Summera mera. Inskrift i markerat område. Gruppera ark. Listor. Frys rader eller kolumner. Namnge områden. Formatmallar. Villkorlig formatering.

5. Formler, fel och funktioner. Cellreferens. Felmeddelanden. Funktioner.

6. Diagram. Skapa diagram. Diagrammets delar. Diagrammets lägen. Hantera diagram som grafikobjekt. Redigera diagram.

7. Bilder, figurer och objekt. Bilder. Figurer och textruta. Textdokument.

8. Utskrift och distribution. Kontrollera kalkylen!. Förhandsgranska. Skriv ut. Sidformat. Sidhuvud och sidfot. Mer om utskrift. Kommentarer. Validitet. Skydda ark.

9. Listor och register. Databas och listor. Skapa lista. Sortering, urval och sök. Söka i listan. Göra urval. Avancerat filter. Redigera och formatera.

10. Sammanfatta och sammanställa. Delsumma. Disposition. Pivot-tabell. Diagram. Placera fält. Konsolidering. Databasfunktioner.mallar att hämtaobs 1: för att kunna spara övningar, måste du ha en USB-stick under lektionen.

obs 2: för att skapa din egen CV, använder du Arbetsförmedlingen mall för CV. Kan hämtas här (högerklicka).

en rå text (i preform), för att skapa långa dokument i Writer (ordbehandla), hämtar du här (högerklicka).

en övningskalkyl 1, Privat hembudget (exempel), hämtar du här (högerklicka).

en övningskalkyl 2, Småföretag budget (exempel), hämtar du här (högerklicka).kalenderDatakurs på onsdagar,

tid: kl 08.00 till 11.00

Datakurs på torsdagar,

tid: kl 13.00 till 16.00


Att välja bakgrund som passar dig, välj årstid, vänster nere

©SoftMould Design 1997-2019, cc